Izstādes Igaunijā

Izstades

Ikgadējā starptautiskā būvninecības izstāde

Tallina

"Eesti ehitab 2013", 3 - 6.04.2013, stends B 1-20

http://www.fair.ee/eestiehitab/