Būvniecības process

22.08.2014

22.08.2014

Uzmūrētās sienas horizontālo virsmu nosedz.

14.08.2014

21.08.2014

 Līme tiek uzklāta ar līmes uzklāšanai paredzēto līmes kausiņu.

14.08.2014

21.08.2014

 Klājot nākamo bloku rindu, tiek notīrīti putekļi no bloku virsmas, pēc bloku slīpēšanas.